Kolo roku

Tíže přelomu

Tiché zamyšlení.

Kolo roku: Imbolc a Hromnice

Personifikace cyklu přírody - předjaří.